รายละเอียดวัสดุ
1.  แผ่นไม้อัดให้ใช้ไม้อัดยางชนิดทนความชื้นหนาไม่ต่ำกว่า 10 มิลลิเมตร ขนาด 4”x8’  (O.S.B. BOARD 10 MM.) ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.  แผ่นมุงชิงเกิ้ลทำมาจากไฟเบอร์กลาส ประกบด้วยแอสฟัสต์ทั้ง 2 ด้าน ผิวหน้าทำด้วยเซรามิคเคลือบสี อัดแน่นเป็นแผ่นบางๆ สามารถป้องกันน้ำได้ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้หรือเทียบเท่าพร้อมวัสดุประกอบ เช่น แผ่นยางกันน้ำ (Felt Paper)  ตะปู, ลวดยิง, Flashing,
Ridge Vent, ครอบสัน, ฉากชายคาและครอบต่างๆ ฯลฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

การเตรียมพื้นที่
ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างหลังคา ความเอียงลาด ระยะแป ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสีที่พ่นโครงหลังคา หากพบปัญหาที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการติดตั้งแผ่นหลังคาให้แจ้งผู้ควบคุม งานทราบทันที สำหรับ Slope ต่ำสุดที่รับได้คือ 10 องศา  แปให้ใช้แปกล่องขนาด 1”x1” ระยะแป @ 40 cm. และเตรียมการติดตั้งไม้เชิงชายให้เรียบร้อยโดยให้ระยะเชิงชายอยู่ระดับเดียว กับแป
การติดตั้งหลังคาชิงเกิ้ล
1.  ดำเนินการติดตั้งโครงคร่าวรับแผ่นไม้อัด โดยวางบนแประยะห่างไม่เกิน 40 ซม.
2.  ติดตั้งแผ่นไม้อัดชนิดทนความชื้น (O.S.B. BOARD 10 MM.) โดยใช้ตะปูเกลียวเป็นตัวยึดทุกระยะไม่เกิน 20 ซม. การปูไม้อัดให้ปูจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน บริเวณสันจั่วจะต้องมีช่องว่างระยะห่างของไม้อัดอย่างต่ำ 75 มม.
3.  ดำเนินการติดตั้งเชิงชายและแผ่นครอบเชิงชาย (Drip Edge) ตลอดแนวเชิงชาย
4.  ติดตั้งแผ่นกันน้ำ (Felt Paper) บนไม้อัดโดยปูจากแถวล่างขึ้นบน ให้แถวบนซ้อนทับแถวล่าง 2” ด้านข้างซ้อนทับ 4” ยึดด้วยตะปูร่มทุกระยะ 30 ซม. แล้วจึงติดตั้ง Drip Edge ด้านข้างตลอดแนว
5.  ดำเนินการติดตั้งแผ่นหลังคาชิงเกิ้ลแถวล่างตลอดแนว โดยใช้ตะปูร่ม (Galvanized Nail) ขนาดยาว 1 นิ้วเป็นตัวยึด ตามความยาวแผ่นมุง 4 ตัว ต่อแผ่นมุง 1 แผ่น โดยเริ่มห่างจากขอบแผ่น 1 นิ้วทั้ง 2 ด้าน จากนั้นจึงเริ่มมุงแถวต่างๆ ไปจนถึงสันหลังคา รอยต่อแผ่นให้สลับแนวกัน การซ้อนทับแผ่นให้เป็นไปตามแนวที่แบ่งไว้ในแผ่นมุง
6.  การติดตั้งอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ประกอบตามลักษณะหลังคา เช่น การมุงบริเวณตะเข้ราง การใช้ครอบสัน แผ่นครอบสัน ให้เป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

Installation

1. ติด ตั้ง บนระแนงไม้ ( แบบมีเชิงชายและไม่มีเชิงชาย)  เตรียมระแนงไม้ขนาด 1”1/2×2” วางระยะระแนงไม้ที่ 15 cm. สำหรับไม้ซีด้าร์รุ่นแผ่นเรียบ (Cedar Shingle) ระยะโชว์ 15cm. และวางระยะระแนงไม้ที่ 19 cm. สำหรับไม้ซีด้าร์รุ่นผิวคลื่น (Cedar Shake) ระยะโชว์ 19cm. และติดตั้งไม้เชิง ชายให้เรียบร้อยโดยติดไม้เชิงชายระดับเดียวกับระยะระแนงไม้  น้ำหนักไม้ซีด้าร์ต่อตร.ม. = 13kg.  Slope หลังคาต่ำสุดอยู่ที่ 25 องศา

2. ติด ตั้ง บนโครงเหล็ก เตรียมแปเหล็ก กล่องขนาด 1”x1”x2.3 mm. วางระยะแปที่ 40 cm. สำหรับระยะโชว์ไม้ซีด้าร์รุ่นแผ่นเรียบ (Cedar Shingle) 15cm. สำหรับผิวคลื่นระยะโชว์ 19cm. และติดไม้เชิงชายโดยให้เชิงชายสูงกว่าแป 1-1.5cm. เพื่อปิดหัวไม้อัด O.S.B. BOARD น้ำหนักไม้ซีด้าร์รวมไม้อัดแล้ว = 19kg./ตร.ม.

3. สำหรับ ครอบสันหลังคาไม้ซีด้าร์เป็นครอบสำเร็จรูปสลับรอยต่อด้านซ้ายทับขวาและขวา ทับซ้ายโดยให้ปูสลับกัน เพื่อป้องกันการไหลย้อนของน้ำ วิธีการปูเริ่มจากแถวล่างไล่ขึ้นมาด้านบน

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

หลังคา,หลังคาชิงเกิ้ล,หลังคาไม้, หลังคาไม้ซีดาร์, ไม้อัด OSB, OSB, Asphalt Shingle,Cedar roof,ตกแต่งบ้าน,มุงหลังคา Installation 1

หลังคา,หลังคาชิงเกิ้ล,หลังคาไม้, หลังคาไม้ซีดาร์, ไม้อัด OSB, OSB, Asphalt Shingle,Cedar roof,ตกแต่งบ้าน,มุงหลังคา Installation 2